Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Program działalności

Program działalności dla osób przewlekle chorych psychicznie (Typ A)

Program działalności dla osób przewlekle chorych psychicznie został uzgodniony z Wojewodą Opolskim i zatwierdzony Zarządzeniem Nr Or. 0050.122.2014 Burmistrza Praszki z dnia 31.12.2014 roku.

 PDFProgram działalności dla osób przewlekle chorych psychicznie (typ A).pdf

PDFZarządzenie Nr Or. 0050.122.2014 Burmistrza Praszki z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia programu działalności.pdf

PDFZarządzenie Dyrektora ŚDS z dnia 31.12.2014 r. w sparwie wprowadzenia programów działalności Typ A,B,C.pdf

Program działalności dla osób upośledzonych umysłowo (Typ B)

Program działalności dla osób upośledzonych umysłowo został uzgodniony z Wojewodą Opolskim i zatwierdzony Zarządzeniem Nr Or. 0050.122.2014 Burmistrza Praszki z dnia 31.12.2014 roku.

PDFProgram działalności dla osób upośledzonych umysłowo (typ B).pdf

PDFZarządzenie Nr Or. 0050.122.2014 Burmistrza Praszki z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia programu działalności.pdf

PDFZarządzenie Dyrektora ŚDS z dnia 31.12.2014 r. w sparwie wprowadzenia programów działalności Typ A,B,C.pdf

Program działalności dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (Typ C)

Program działalności dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych  został uzgodniony z Wojewodą Opolskim i zatwierdzony Zarządzeniem Nr Or. 0050.122.2014 Burmistrza Praszki z dnia 31.12.2014 roku.

PDFProgram działalności dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C).pdf

PDFZarządzenie Nr Or. 0050.122.2014 Burmistrza Praszki z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia programu działalności.pdf

PDFZarządzenie Dyrektora ŚDS z dnia 31.12.2014 r. w sparwie wprowadzenia programów działalności Typ A,B,C.pdf

Program działalności dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi (Typ D)

Program działalności dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi został uzgodniony z Wojewodą Opolskim i zatwierdzony Zarządzeniem Nr Or.0050.132.2019 Burmistrza Praszki z dnia 31 grudnia 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia programu działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie. 

PDFProgram działalności dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi (typ D).pdf

PDFZarządzenie Nr Or. 0050.132.2019 Burmistrza Praszki z dnia 31 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie programów działalności.pdf

PDFZarządzenie Dyrektora ŚDS z dnia 31.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia programu działalności Typ D.pdf